ChiGong / QiGong / Cigunas - daugelį amžių rytuose naudojama sveikatingumo sistema, padedanti įveikti ligas, prailginti gyvenimą, atstatyti fizinę bei dvasinę pusiausvyrą, giliau pažvelgti į save ir kasdienybėje pasislėpusią aplinką.
Seminarai

Cigunas

IN IR JAN KAMUOLIO „MAIŠYMAS“

img

IN IR JAN KAMUOLIO „MAIŠYMAS“

In ir Jan kamuolio „maišymas“ šeštasis pratimas

Konkrečiu atveju po penktojo paruošiamojo pratimo savyje turime In ir Jan energijos kamuolį . Mes tas energijas maišysime tol, kol abi sudedamosios dalys susimaišys į vieną . Tai darysime, pasitelkę protą, sąmonę ir rankas .

Šis pratimas artimas taiči-čiuan praktikai . Jūs pamenate, kaip pūsti muilo burbulus? Jei burbulą suspausi, jis sprogs . Todėl čia nereikia jėgos . Šis pratimas atliekamas atsipalaidavus, labai plastiškai, be įtampos, tarsi atsargiai dirbate su muilo burbulu, galinčiu bet kada susprogti . Tačiau, be abejo, šis energijos kamuolys – ne muilo burbulas ir jį sudaro vientiso tankio masė kaip, tarkime, pagalvė ar regbio kamuolys . Kaip jau kalbėjome, šis pratimas leidžia dirbti su energija . Gavus pirminį In ir Jan kamuolį, abi či struktūros – In ir Jan – gali būti pasiskirsčiusios netolygiai . Mes turime pagerinti šio energijos kamuolio kokybę, kad kiekviename jo tūrio taške In ir Jan proporcijos būtų vienodos . Reguliariai ir taisyklingai atliekant šį pratimą, In ir Jang kamuolį jausime nuolat ir ne tik viduje, apatiniajame dantianyje, bet ir išorėje . Jis saugos, jis kurs aplink jus tankią besisukančią energijos sferą .

Kiekvienas Meistras visada turi savo mėgstamiausius pratimus, kuriems praktikuoti jis skiria daugiau laiko. Mano Mokytojo Brolis (turime omeny ne kraujo brolį, o to paties Mokytojo mokinį) labai mėgo praktikuoti penktąjį, o ypač – šeštąjį parengiamąjį pratimą. Gyveno jis U-Dan kalnuose, kur yra daugybė įvairios formos akmenų. Kadaise praktikai jis parinko sau akmenį, panašų į rutulį. Ir štai, po įprastinės In ir Jan rutulio praktikos jis tą patį pratimą atlikdavo po 2 valandas jau su akmeniniu rutuliu. Tai jis darė daugelį metų. Jis demonstravo mokiniams, ko galima pasiekti reguliariu ir užsispyrusiu darbu. Visų pirma, jis sukaupdavo daug či savo energetiniame In ir Jan kamuolyje, kuris dėl to tapdavo iš tiesų sunkus. Šį kamuolį galima buvo matyti plika akimi kaip rūką, kartais švytintį. Tuomet jis nusiųsdavo šį kamuolį į akmeninį rutulį, esantį gana toli. Tuo tarpu, energetinis In ir Jan kamuolys ne tik skrido, bet ir sukosi. Ir energetinio kamuolio smūgio į realų akmeninį šis nuriedėdavo dar toliau. Tuomet Meistro Brolis savo či – In ir Jan kamuolį – susigrąžindavo. Svarbiausia čia – visuomet atminti, kad jūsų či privalo būti visada su jumis. Jūs niekuomet neturite jos paleisti, ką bedarytumėte.

Jei perkeliate kamuolį į dangų, rankos eina kartu su juo, o kamuolys visada rankose. Jei metate jį kažkur, tai metate ne patį kamuolį, bet „prailginate“ savo ranką lyg metimu ta kryptimi, o vėliau sugrąžinate į pirminę padėtį ir vėl – kartu su kamuoliu. Senais laikais, kai asmeninis karių gunfu (meistrystės) lygis lemdavo mūšio baigtį, šio pratimo praktikai būdavo skiriama nemažai laiko. Kuomet kovotojas pasiekdavo aiškiai juntamą energetinio rutulio sukimąsi viduje, tapdavo mažiau pažeidžiamas priešininkams. Aukštas besisukančio rutulio energijos lygis sužadindavo ir išorinio či lauko sukimąsi. Kovoje tokį karį būdavo nelengva sužeisti, nes priešininko smūgiai nepasiekdavo tikslo – trukdė šiais laikais kiekvienam moksleiviui žinoma išcentrinė besisukančio energetinio apvalkalo (jį dažnai vadina aura ar biologiniu lauku) jėga. Smūgiuojanti ranka ar koja nukrypdavo ir nebepataikydavo į pažeidžiamiausius priešininko kūno taškus. Kad lengviau suprastumėte, kaip gerėja In ir Jan kamuolio kokybė dėl ilgalaikio maišymo, įsivaizduokite dvi substancijas – miltus ir vandenį. Kad gautumėte tešlą, jas reikės sumaišyti. Ir jei norite pasigaminti gerą tešlą be gumuliukų, minkyti teks ilgai ir stropiai. Maždaug tokiu principu remdamiesi mes maišome In ir Jang kamuolį.

1. Jūsų kamuolys, jūsų či visada sujungtas su jumis. Jūs jį di dinate, praktikuodami įvairius pratimus, jūs keičiate jo savybes, gerinate jo kokybę, tačiau niekuomet neprarandate. Antraip praktika praranda bet kokią prasmę.

2. Šeštąjį paruošiamąjį pratimą galite daryti ir po penktojo pratimo, ir visiškai atskirai.

Šaltinis: Dzong Juan čigongas, 2 pakopa.  Siu Mingtangas, Tamara Martynova (2018 m.)

 

Susisiekite su mumis