ChiGong / QiGong / Cigunas - daugelį amžių rytuose naudojama sveikatingumo sistema, padedanti įveikti ligas, prailginti gyvenimą, atstatyti fizinę bei dvasinę pusiausvyrą, giliau pažvelgti į save ir kasdienybėje pasislėpusią aplinką.
Seminarai

Cigunas

CIGUNAS  IR SEKSAS . DAOSŲ SISTEMOS PASLAPTYS

img

CIGUNAS  IR SEKSAS . DAOSŲ SISTEMOS PASLAPTYS

Seminarų metu praktikos vyksta daug intensyviau nei praktikuojant savarankiškai . Todėl seminarų metu mylėtis nerekomenduojama – ypač tomis dienomis, kai praktikuojama sėklos konversija į energiją siekiant sustiprinti gyvybines funkcijas, aktyvinti smegenų darbą ir ugdyti asmenybę . Tačiau tai nereiškia, kad reikia gyventi be sekso . Visi mes gyvename normalioje visuomenėje, turime šeimas ir norime turėti vaikų . Mes negyvename vienuolynuose ar už sociumo ribų . Todėl Džun Juan sistemoje niekada nekalbama apie tai, kad praktika turi trukdyti gyventi lytinį gyvenimą . Tiesiog reikia išmaniai ir taisyklingai praktikuoti ciguą, tuomet galima išmokti suderinti ciguą su normaliais seksualiniais santykiais .

Kai kurios moterys kreipėsi į mane sakydamos, kad jų vyrai, pradėję praktikuoti ciguą, nutraukė su jomis intymius santykius. Taip pat ir vyrai priėję skundėsi, kad žmonos jų praktiškai neprisileidžia. Tai neteisinga! Praktika yra praktika, o gyvenimas yra gyvenimas. Be abejo, labai svarbu kokybiškai praktikuoti, tačiau būtinai turite praktiką susieti su kasdieniu gyvenimu. O svarbiausia praktikuojant – sąmonės pokytis. Džun Juan ciguo sistema nesusijusi su religija ir yra ypač laisva šiuo atžvilgiu. Todėl čia nekreipiamas dėmesys į kai kurias taisykles, kurių griežtai laikomasi religijose ir dalyje kitų sistemų. Čia nėra nustatoma, ką turite daryti, o ko daryti jums negalima. Tačiau jūs žinote, kad bet kokioje visuomenėje, šalyje bet kokiu metu egzistuoja tam tikras moralaus elgesio standartas, nustatytas taisyklių sąvadas. Jei nesilaikote moralaus elgesio šioje visuomenėje taisyklių ir papročių, kaip galite kalbėti apie tai, kad praktikuojate gerai? Praktikuojant teisingai neturėtų kilti konfliktų nei su aplinkiniais, nei šeimoje. Todėl atskleisiu jums vieną paslaptį. Kadangi visi gyvename tam tikroje visuomenėje, daugelis turi šeimas, atsiranda natūralus lytinis potraukis. Jei juo pasinaudosime, sueities metu bus prarasta energija, sukaupta apatiniame dantianyje. Todėl, ciguo požiūriu, mylėtis privalu sąmoningai. Kaip mylėtis taisyklingai?

Meistro  pasakojimas

Daoizme yra specialus slaptas skyrius, rekomenduojantis tam tikrus lytinio gyvenimo metodus. Esmė glūdi tokiame teiginyje: prieš lytinį aktą būtina savo energiją iš apatinio dantianio pakelti į viršų tam, kad ji mylintis nebūtų prarasta. Antrojoje pakopoje praktikuojame Džun kanalą ir Čan dzo. Taigi, jau žinote, kaip priversti energijos kamuoliuką judėti centriniu kanalu tarp apatinio ir vidurinio dantianių. Jūs privalote žinoti, kad vienintelė vieta, iš kur lengvai galite prarasti energiją yra apatinis dantianis. Todėl, prieš leidžiantis į intymius santykius, šią energiją turite pakelti iš apatinio į vidurinį dantianį. Tuomet apatinis dantianis prieš mylintis tampa tuščias, be šios jūsų sukauptos energijos. O po lytinio akto privalote savo energiją grąžinti į apatinį dantianį. Po to, kai perkelsite savąjį kamuolį į vidurinį dantianį, galite daryti ką panorėję – energijos jau neprarasite. Tai būtina žinoti, juk praktikuodami čigongą labai daug dirbame su energija ir jei nežinote, kaip su ja elgtis intymios sueities metu, galite ją prarasti – ji tiesiog išsisklaidys kosmose. Egzistuoja ypatingos, šeimyninių porų bendrai praktikai skirtos metodikos: vyrui ir žmonai drauge. Tačiau šie metodai priklauso daoistų, o ne Džun Juan sistemai. Tai ypatinga praktika, skirta vyrui ir žmonai. Kita vertus, mūsų sistemoje privalu išmokti kelti energiją į viršų bet kada, tiesiog to panorėjus ar esant būtinybei. Tačiau, kol šios technikos neištobulinsite, vis vien lytinio akto metu dalis energijos bus prarandama, nežiūrint į jos perkėlimą viršun. Todėl būtina atkurti šiuos praradimus, praktikuojant pratimus, skirtus energijos įsisavinimui iš aplinkos ir jos kaupimui apatiniame dantianyje. Priešingu atveju, praktikavę ilgą laiką, lytinio akto metu energiją prarasite ir vėl praktikuosite, kad vėl prarastumėte.... ir taip be galo. Tuomet sukaupti pakankamai energijos perėjimui į tolesnį lygmenį nesugebėsite ir negalėsite vystytis toliau. Aišku, nors ir labai sunku, bet tikrai įmanoma tobulai įvaldyti tokią techniką. Pirmojoje pakopoje, studijuodami “Mažąjį Dangaus ratą”, aptarėme natūralų energijos judėjimą šia trajektorija, kuris trunka 100 dienų arba 3 mėnesius. Jei per šiuos tris mėnesius žmogus negyvena lytinio gyvenimo, įvyksta sėklos transformacija į energiją ir ji, kildama Du– mai kanalu, atverdama jame visus taškus ir ruožus, patenka į smegenis. Kinijoje apatinio dantianio praktikos metu, 3 mėnesius draudžiami lytiniai

Iš Didžiojo Meistro Siu Mingtango  paskaitos  Pabaigai cigunas kasdieniame gyvenime

santykiai. O kylantį lytinį susijaudinimą (seksualinę energiją) praktikuojantys nukreipia į Mažąjį Kosminį ratą. Taigi, jei iš tikro praktikuojame Pirmąją pakopą, šią energiją būtina kelti į galvos sritį, o ne prarasti... Tuomet prieš akis pasirodo šviesos blyksniai – veriasi Trečia akis. Todėl mes sakome, kad ši praktika yra didžiai rezultatyvi, bet sunkiai realizuojama. Dauguma žmonių nežino, kaip išsaugoti energiją mylintis, ir visada ją praranda, nepanaudodami saviugdai. Jeigu mūsų energija nekyla į viršų, atverdama Du-mai kanalą, neateina į smegenis, būna itin sudėtinga suvokti aukščiausius ciguno lygmenis. Būtent todėl daugelis tų, kurie ateina praktikuoti ciguą, siekdami pagerinti sveikatą, nutraukia reguliarius užsiėmimus. Jie praktikuoja kelias dienas ar savaites ir pasijutę geriau, „pamiršta“ praktikas. Jeigu liga liko ne visai išgydyta, pablogėjus savijautai, jie vėl ateina pas instruktorių praktikuoti, o vėliau vėl meta iki kito seminaro. Tačiau saviugdai iš tiesų būtina mėginti su energija dirbti tokiu būdu: tris mėnesius susilaikyti nuo artimų santykių su priešinga lytimi. Tuomet įmanoma išgauti labai gerą energijos kokybę, energijos, kuri sugebės atverti uždaras sritis galvoje, atverti smegenis. Jei praktikuodami pradedate kaupti energiją ir jos kiekis iš tikrųjų tampa pakankamas, atsiranda tam tikri reiškiniai: be bendros savijautos pagerėjimo ir padidėjusio žvalumo, sustiprėja lytinis potraukis. Kuomet sukyla geismas, būtina pradėti Mažojo Dangaus rato praktiką. Tomis dienomis, pasireiškus šiems fenomenams, prašau, susilaikykite nuo santykių, antraip ši, jūsų jau sukaupta energija išeis, dings. O jei vesite ją Mažojo Dangaus rato trajektorija, ji papildomai maitins smegenis: kuomet atsiranda pakankama “ci”, ji prisideda prie tolimesnio sėklos gaminimosi (aptarėme, kad tai yra tas pats Dzin). O tam kad toliau ugdytumėte save, būtina štai šį papildomai išgautą Dzin paversti ci. Užsiimant cigunu atrandami įvairūs būdai padidinti či. Pavyzdžiui, jūsų dvasia gali padėti padidinti ci. Taip yra todėl, kad praktikuodami ci priėmimą iš aplinkos, mes mintyse isivaizduojame, kad įvedame ją vidun. Suminis ci išauga, o tuomet ci kinta vėl virsdama sėkla. Sėkla prarandama lytinio akto metu. Kuomet prarandama viskas, kas sukaupta ir tai, kas buvo iš pradžių, žmogus sensta ir miršta. Mirtis – įprastinis žmogaus kelias, o kuomet grįžtame – tai antrasis kelias, Budos ir Jėzaus kelias. Taigi, kitaip tariant, žmogui yra atviri du keliai. Pirmasis – palaipsniui prarasti save ir mirti. Antrasis – save tarytum prikelti gyvenimui, vystytis ir turėti galimybę pamatyti kitus pasaulius. Tai aptarėme dar I pakopoje. Bėda ta, kad dauguma neįsisavina to, ką pradėjo, ir neįgyja tame meistrystės. Tai būdinga bet kokiam užsiėmimui, tai būdinga ir ciguno praktikai. Todėl aukščiausių lygmenų ciguno praktikai Mokytojas įprastai stengiasi surasti gerus mokinius, juk paprastam žmogui sudėtinga taip mokytis. I, II ir III pakopos seminaruose mes tokių tikslų ir uždavinių nekeliame todėl, kad viskas, kas išmokstama šiose pakopose, tiesiog naudinga sveikatai. O tam, kad užsiimtų aukščiausiais ciguno lygmenimis, atrenkami tie, kurie iš tiesų gali pasiekti tokių rezultatų ir judėti toliau. Pavyzdys – skirtingi fenomenai praktikuojant Mažąjį Dangaus ratą, kuriuos aptarėme I pakopoje: pirmiausia kamuoliukas, toliau juosta, vėliau trys srautai, vėl vienas srautas ir galingas kamuolys... Taigi aukščiausių ciguno lygmenų praktikos vyksta ne bendruose seminaruose, bet mažose grupėse ar individualiai, Mokytojo nuožiūra.

Šaltinis: Dzong Juan čigongas, 2 pakopa.  Siu Mingtangas, Tamara Martynova (2018 m.)
 

Susisiekite su mumis