ChiGong / QiGong / Cigunas - daugelį amžių rytuose naudojama sveikatingumo sistema, padedanti įveikti ligas, prailginti gyvenimą, atstatyti fizinę bei dvasinę pusiausvyrą, giliau pažvelgti į save ir kasdienybėje pasislėpusią aplinką.
Seminarai

Cigunas

Diagnostikos Principai

img

Diagnostikos principas pagal vaizdinį leidžia tiksliai įvertinti žmogaus sveikatos būseną. Jeigu žmogus sveikas, tai ir vaizdinys nekinta, nes liga sukelia vaizdinio pakitimus.

Išnagrinėkime pavyzdį. Stebėdami medį atskiriame skirtumą tar jauno ir seno medžio vainiko, sunykusio ir sveiko medžio... Panašiai įvertinama ir žmogaus sveikatos būklė. Jeigu žinome kas tai yra sveikata, tai nėra reikalo pažinti, žinoti visų ligų. Net jeigu žmogus nežino apie medžio lapų ligas, matydamas lapą, žmogus atskirs kuris lapas sveikas, o kuris ne.

Vaizdinio diagnostika padeda suprasti skirtumą tarp sveiko ir ligoto. Vaizdinio reikšmė šiuo atveju labai didelė. Sveikatos vaizdinys primena didelį švarų veidrodį, o ligos tai įvairios dėmės, patamsėjimai, rūškanas pažeistos, sergančios vietos vaizdas. Tai tarsi dvi vandens stiklinės – viena su skaidriu vandeniu, o kita su drumstu.

Diagnozuojant vaizdiniais, vaizdinių medicinoje, nesunku aptikti blogą vaizdą ir gydant pakeisti jį geru.

Kad paprasčiau pritaikyti vaizdinių mediciną, teorija ir praktika suskirstyta į kelias dalis ir kol kas atskleistos dvi: Energetinė medicina, ir Informacinė medicina.

Vaizdinių medicinoje naudojamas išskirtinis diagnostikos būdas. Galima naudoti ir kelis metodus kartu, bet galiausiai mes turime ligą išsiaiškinti energetinio, fizinio ir dvasinio pobūdžio atžvilgiu. Tai reiškia, kad turime turėti ligos išaiškinimo būdą, jos priežastis, pavyzdžiui žmogaus energetinėje sistemoje. Todėl pirmasis diagnostikos būdas (metodas) – tai energetinė diagnostika, padedanti mums suprasti problemas esančias paciento energetinėje sistemoje.

Esant dvasinėms problemoms, mes turime suprasti paciento pojūčius ir jausmus. Emocinė ar dvasinė problema reiškia jog žmogus gali patirti baimę, depresiją, nerimą, netikrumo jausmą, skausmą... Ir vaizdinių gyduolis tai turi išsiaiškinti. Tas diagnostikos būdas (metodas), leidžiantis pajausti, pamatyti ir pažinti paciento pojūčius vadinamas diagnostika pagal simptomus.

Tačiau to neužtenka, nes mums būtina sužinoti ligos kilimo priežastį ir ligos vystymosi kilmę. Pavyzdžiui, matome paraudusias akis. Jeigu diagnozuosime pagal simptomus, tai galima sakyti, jausime diskomfortą akyse, skausmą, tai matysime įprastu žiūrėjimu. Ir taip matosi – akys paraudusios. Todėl įprastoje medicinoje gydytojas tikrins kas toms akims negerai.

Kinų tradicinėje medicinoje teigiama, kad paraudusios akys išduoda apie kepenų veiklos sutrikimą. Todėl kepenų energija pakyla į akis ir per jas išsireiškia. Iš to pastebime jog tradicinė kinų medicina siekia atrasti ligos kilmę, šaknis, kuri pasislėpus visai kitame organe, o ne akyse kuriose matome tik išorinę ligos išraišką.

Norint išsiaiškinti tikrą, priežasties – pasekmės, paraudusių akių ryšį reikia tai suprasti ir žinoti.

Taigi vaizdinių medicinoje naudojami keli ligų diagnozavimo būdai (metodai):

1.    Bazinis diagnostikos metodas – diagnostika rankomis.

Rankomis galime tyrinėti fizinę ir energetinę būklę (galima pajausti šilumą, karštį, šaltį, vėsumą, vėją, aptirpimą); galim pajusti pulsą: tankus ar lėtas, stiprus ar silpnas, paviršutiniškas ar gilus. Rankomis galima pajusti ir daug gilesnę informaciją. Todėl vaizdinių medicinoje, jeigu jūsų rankos pakankamai jautrios, galima aptikti apie 80% ligų.

Fiziniai pojūčiai stabilūs. Trečioji akis arba proto akis ne visada dirba, o ranka dirba visada. Dažnai ranka galima aptikti tai ko nemato trečia akis.

2.    Diagnostika pagal simptomus.

Šis metodas leidžia pajusti, pamatyti, sužinoti paciento pojūčius. Vaizdinių medicinoje yra specialios technikos leidžiančios padidinti gyduolio kūno jautrumą. Esant ligai jūs jaučiate fizinius ir emocinius pojūčius, pavyzdžiui skausmą, sunkumą, aptirpimą, silpnumą, šaltkrėtį, pykinimą ir t.t. Kiti pojūčiai – baimė, depresija, nuovargis. Naudodamiesi savo asmeninį kūną mes galime pajausti ir pasakyti pacientui kur ir kokiame organe ar kūno dalyje jis jaučia negerumą. Taipogi naudodamiesi kūnu, galite suprasti ir emocinę paciento būklę.

3.    Diagnostika apklausiant pacientą.

Šis metodas nesusijęs su vaizdinio gavimu. Be įprastos ligonio apklausos vakarų medicinoje naudojami ir kiti medicininiai tyrimai. Vaizdinių medicinoje, jeigu nežinote atsakymo į klausymą, galite pasiklausti Mokytojo. Tai vadinama „Dvasios atvėrimo menu“.

4.    Ligos priežasties diagnostika (diagnostika naudojant vaizdinius).

Šis diagnostikos būdas leidžia aptikti kas būtent organizmo viduje (fiziniame kūne) negerai. Tai liečia tiek energiją, tiek informaciją. Tai leidžia suprasti: ar yra akmenys, išvarža, auglys, ir t. t. fizinės sudėties ir formos pakitimai.

Galima pamatyti atskirų organų būseną, spalvą ir šviesą. Išvystas vaizdinys atskleidžia dvasinę būseną ir ligos priežastį, kuri randasi ne kūne. Tai vaizdinių terapijos savybė.

Vaizdinys atskleidžia ryšį tarp atskirų organizmo vietų; ryšį su kitais žmonėmis ar būtybėmis; vidaus organų tarpusavio ryšį. Žmogus nėra vienas, jis visada susijęs su Dangum ir Žeme. Daugelio žmonių sveikata priklausoma nuo santykių šeimoje.

Dar priežasties diagnostikoje naudojama Trečioji ausis. Įprastai tai, ką galima išgirsti (kas susiję su liga), galima pamatyti ir Trečiąja akimi. Kūno viduje vyksta įvairiausios biocheminės reakcijos. Jas lydi ir spalvotas švytėjimas ir garsai. Trečiosios ausies gabumai įgyjami specialaus mokymo dėka.

Šaltinis: Dnžn Juan čigongas, 1 pakopa.  Siu Mingtangas, Tamara Martynova (2015 m.)

Susisiekite su mumis